www.allvanyok.com
Kezdőlap
Állvány BAL73
Állvány PUM70
Használt állvány
Letölthető anyagok
Kapcsolat
Részletfizetés
Terra Mandala Plus Kft.
Tel.: 70/602-6690
Tel.: 70/363-4404
E-mail: info@allvanyok.hu
állványok

Homlokzati állvány a legkedvezőbb áron

már 4.689 Ft/m2-től

A BAL73 típusú állvány méreteiben és kapcsolódási pontjaiban azonos (összeépíthető) az Alfix, MJ UNI CONNECT és a Layher állványokkal. Előnye a gyors és egyszerű építés, a nagyfokú stabilitás, változékonyság, a tökéletes technikai kialakítás és tartósság. Mindez megfizethető áron. Hatékony és biztonságos állványrendszer.
ÉMI eng. sz.: ATB-19/2015
A PUM70 állvány méretében és kapcsolódási pontjaiban azonos (összeépíthető) a PLETTAC és az MJ UNI állványokkal. Egyszerű és hatékony építést, biztonságos munkavégzést és hosszú élettartamot kínál megfizethető áron. Széles választéka minden igényt kielégít. Választható 2,5, illetve 3,0 m-es keretközökkel és fa illetve horganyzott acél járópadozatokkal.
ÉMI eng. sz.: ATB-19/2015

AZ ÁLLVÁNY ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

PIONART – BAL modell – rendszerállvány a Layher Blitz állvánnyal összeépíthető
(a PN-47900-1: 1996 szabvány meghatározása szerint olyan állvány, amely sima keretszerkezetre támaszkodik és előregyártott elemekből áll, amelyben a szerkezeti rács minden méretét - vagy legalább azok egy részét az elemek egyértelműen meghatározzák, szigorúan ezen elemekhez kapcsolódva) a következő munkák végzésének lehetővé tételére alkalmas:
- falvakolás és festés,
- épületek hőszigetelésének elhelyezése;
- ablakok tisztítása;
- homlokzatfelújítás, karbantartás és díszítés;
- épületek és építmények téglafalazása;
- ipari berendezések szerelése;
- acélszerkezetek tisztítása és korrózióvédelme.

Tekintettel a járófelület maximális megengedett terhelésére, amely kb. 2 kN/m2, (3.. csoport a PN-M-47900-1:1996 szabvány szerint, 3.. terhelési osztályú a PN-EN 12811-1:2007 szabvány szerint), a munka során nem szabad az állványszerkezeten építőanyagot tárolni, kivéve azokat, amelyeket azonnal felhasználnak.

AZ ÁLLVÁNY MŰSZAKI JELLEMZŐI

A PIONART – BAL MODELL – állvány műszaki adatai - maximális magasság (további statikai számítások nélkül) – 60,2 m (burkolat nélkül) vagy 40,2 m (hálóval);
- hossz - tetszőleges, a mezők összeépítésével a következő hosszakban: 0.73 m; 1.09 m; 1.57 m; 2.07 m; 2.57 m vagy 3.07 m;
- szélesség: 0.73 m;
- keretmagasság: 2.0 m;
- a járófelület maximális teherbírása: 2 [kN /m2];
- zárt vagy részben nyitott (olyan homlokzatok, amelyeken az egyenletesen elhelyezkedő nyílások nem haladják meg a teljes falfelület 60%-át) homlokzatokhoz építhető;
- lehetőség van keskeny (0,36 m) és széles (0,73 m) járólap használatára hosszabbító konzolokkal;
- az állványtengely függőleges tengelye eltolható; az állvány hálóval vagy ponyvával burkolható;
- anyagmozgató szerkezet használata max. 150 kg teherbírásig;
- lehetőség van akadályok kikerülésére és a rácsos tartókkal átjárók létesítésére;
- az acélelemek tüzihorganyzással védettek korrózió ellen;
- a fa elemek impregnációs védelemmel rendelkeznek.

AZ ÁLLVÁNY ÁTVÉTELE

Használatba vétel előtt az állványt minden esetben a következőellenőrzéseket kell elvégezni:
a) a talaj állapotának ellenőrzése - az építésvezető igazolását kell beszerezni a talaj felméréséről, felelősséget vállalva az adatokért a 2.1 pontban leírtak szerint;
b) az állványalap szemrevételezéses ellenőrzése;
c) az állvány szerkezeti kiosztásának ellenőrzése - a függőleges és átlós kerettávolságok méretei és szintmagasságok ellenőrzése a következő megengedett eltérések figyelembevételével;
d) a felépített állványszerkezet következő vízszintes és függőleges eltérései elfogadhatók:
- a keret tetejének függőleges eltérése: max 15 mm < 10 m magas állványnál, max 25 mm– > 10 m magas állványnál;
- 10 mm– a függőleges keret függőleges eltérése egy állványszinten,
- ± 50 mm – a merevítők vízszintes eltérése a hossztengely körül az egész állványhosszon, függetlenül a függőleges keretek távolságától;
- ± 20 mm – a kereszttartók vízszintes eltérése az állvány átlós tengelye mentén; e) az átlós merevítők állapotának szemrevételezése;
f) a fali kikötők szilárdsága - ellenőrzés húzással speciális mérőberendezés segítségével, amely a PIONART-nál kapható (alkatrészjegyzék 37. tétele). A fali kikötések kb. 10%-át kell így szúrópróba szerűen ellenőrizni;
g) járólapok szemrevételezése;
h) a felállított állvány közlekedési előírásainak szemrevételezéssel való ellenőrzése;
i) villámhárító ellenőrzése ellenállásméréssel;
j) az állvány helyzete a felső elektromos vezetékekhez képest;
k) a biztonsági rendszerek szemrevételezése

AZ ÁLLVÁNY ELLENŐRZÉSE
Normál használat közben az állványnál a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
a) naponta;
b) 10 naponta;
c) azonnal, pl. vihar, erős szél, stb. után

Az ellenőrzés során a következő elemeket kell értékelni:
a) az állvány alapozása;
b) védelem (korlátok és láblécek);
c) járólapok (sérülések, járólap rétegek);
d) közlekedési utak (létrák szerelése, átjáróajtók alumínium létrával, nyitásuk és zárásuk);
e) a járólapok védelme kiesés ellen a legfelső állványszinten és a konzolokon;
f) a kereszt- és forgóbilincsek állapota;
g) a fali kikötők és merevítők állapota.
A műszaki ellenőrzéseket az építésvezetőnek vagy az általa megbízott személynek kell végeznie. Az ellenőrzés eredményét az építési naplóban kell rögzíteni.
AZ ÁLLVÁNYSZERKEZETEK SZÁLLÍTÁSA
Az állványelemek, megfelelően rögzítve és sérülés ellen védve bármilyen járművön szállíthatók. Bizonyos elemek a vevő kérése és elvárása szerint kerül csomagolásra. Az állványgyártó palettákat is kínál a keretek szállításához, valamint az állványelemek szállításához, mozgatásához és tárolásához, mint pl. korlátok, merevítők vagy láblécek olyan palettákat, amelyek villástargoncával, csörlővel vagy daruval rakodhatók.

MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLLVÁNY ÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ALATT

A PIONART – BAL modell – keretes állvány felépítése, használata és bontása során a következő munkaegészségügyi és -biztonsági követelményeket kell betartani:
a) az állvány felépítését és bontását csak az állványszerkezetekben járatos és a felépítésre, bontásra megfelelően képesített személyek végezhetik. Az állványszerkezeten csak olyan személyek dolgozhatnak, akik elmúltak 18 évesek, ismerik az állvány használatát és az egészségügyi és biztonsági előírásokat, valamint megfelelő fizikai állapotban vannak.
b) az állványszerkezet felépítését és bontását olyan személynek kell koordinálnia, aki a szerelők tájékoztatásáért felelős az állvány típusára, szerkezeti jellemzőire és összeszerelési (bontási) módjára vonatkozóan a jelen kezelési és karbantartási útmutató szerint;
c) A szerelőknek vagy az állványon dolgozó más személyeknek érvényes orvosi igazolást kell bemutatniuk, hogy magasban munkát végezhetnek. Minden alkalmazottnak jó egészségi állapotban kell lenni, különösen jó hallással, egyensúlyérzékkel és elsősegélynyújtási képességgel kell rendelkezniük;
d) az állványon végzett munkák előtt ellenőrizni kell, hogy az állványon el lett-e végezve a jelen kezelési és karbantartási útmutató 5.1 pontban előírt vizsgálat;
e) az állványon nem szabad addig munkát végezni, amíg a csatlakozások ellenőrzése és az átvételi eljárás meg nem történt;
f) tilos:
- a járólapok túlterhelése,
- az állvány a jelen kezelési és karbantartási útmutatóban megengedettnél magasabbra építése,
- anyagok és szerszámok tárolása a járólapon oly módon, hogy azok akadályozzák a szabad munkavégzést,
- az állványelemek még kis magasságból való ledobása is,
- az alkalmazottak alkoholos befolyásoltság alatti munkavégzésének megengedése,
- kiugró járófelületek és védőhidak használata anyagraktározásra vagy munkaállványként,
- hibás elemek felhasználása a szereléshez,
- felmászni az állványszerkezetre,
- világítótestek szerelése közvetlenül a járólapokra,
- szerelés vagy bontás végzése az alsóbb szinteken való munkavégzés közben;
g) a felmérési adatokat meg kell őrizni;
h) a járólapokat tisztán és rendben kell tartani, egyenletesen kell terhelni az egész felületen;
i) a faltól 20 cm-nél távolabb felszerelt állványon nem szabad munkát végezni az állvány oldalára felhelyezett korlátok és láblécek nélkül;

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A PIONART – BAL modell – állványrendszerek a jellemző kialakításokban ellenőrzési munkákhoz, könnyű építési munkákhoz (festés, vakolás) használhatók munkaállványként, ahol anyagtárolás nem szükséges. A jelen pontban bemutatott állványtípusokhoz a részletesen meghatározott előírások szerinti használatra kialakítva nem szükséges statikai-szilárdsági tanúsítvány. A többi állványszerkezet, amelyek eltérnek a leírt kialakítástól, nem tipikusnak tekintendők.
Különösen a következő állványszerkezetek tekintendők nem tipikusnak:
- homlokzati állványok 10 m hossz alatt;
- a kezelési és karbantartási útmutatóban megadott maximális magasságnál magasabb (azaz 60,2 m háló nélkül; 40,2 m hálóval burkolva;
- nyitott homlokzathoz építve;
- ponyvával burkolva;
- a 2kN/m2 névleges érték felett terhelve;
- amelyhez 150 kg teherbírás feletti építési daru vagy emelő lett szerelve;
- amelyen egynél több szint van terhelve;
- gyalogos átjárókerettel, rácsos tartókkal, kiugró hidakkal és kereszttartókkal;
- a kezelési és karbantartási útmutatóban leírtaktól eltérő szerkezetek.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Az állvány alapozása
A talajnak, amelyre az állvány felépítésre kerül, vízszintesnek és megfelelő teherbírásúnak kell lennie, amelyet a 2.1 pontban leírtak szerint kell meghatározni. Az állványláb talajnyomásának a 7. táblázat szerintinek kell lennie. Az alátétdeszkák méretét úgy kell megválasztani, hogy az állványszerkezet egyenletes terhelése ne haladja meg a talajra teherbírását. Ha az állvány egyenetlen terepre építi fel, szintkiegyenlítő deszkákat kell alkalmazni.

Járólapok
Az állványszerkezeten a járólapok vízszintes síkú merevítésre szolgálnak, ezért azokat minden állványmezőbe be kell építeni.

Védőkorlátok és lábdeszkák
Minden járólapot fő és közbenső korlátokkal kell védeni (a függőleges keretek csatlakozóiba szerelve). Ha a járólap széle az építmény falától 20 cm-el távolabb van, a járólapot a homlokzati oldalon is védeni kell (két korláttal és lábléccel).

Fali kikötés
Kikötés kiosztás és erők
A kikötés kiosztások és típusok az egyes felépítési kialakítások terveiben találhatók, míg a 8. táblázat a kikötési erők értékeit tartalmazza. A kikötőelemek nem vehetnek fel függőleges erőket.

A táblázatban megadott szükséges kikötési erők a következő állványkialakításokra lettek meghatározva:
- részben nyitott homlokzatok, amelyeken az egyenletesen elhelyezkedő nyílások nem haladják meg a teljes falfelület 60%-át;
- zárt homlokzat - homlokzati nyílás nélkül.
Nyitott falaknál a kikötési erők lineáris interpolációja nem megengedett.

A kikötési erők bevezetése a kikötési aljzatba
Az állványokat úgy kell az építményhez vagy létesítményhez kikötni, hogy az állvány statikai biztonsága és merevsége biztosítva legyen, megengedve a külső erők viselését, amelyek az állványra hatnak (oldalszél terhelés, excentrikus statikai terhelés, személyek terhelése, a nem egyenletes szerkezeti eloszlásból adódó erők) . Az állványok nem köthetők ki villámhárítóhoz, ablakkerethez, stb. A kikötőelemek (szorítók, állványok), amelyek az állványtartozékok részei, csak kikötésre használhatók fel. Tilos drótkötelek, hurkok, stb. használata kikötési célra. Ha a kikötésnél építési típusú rögzítőcsapok kerülnek használatra, használatuk feltételeit a használatukra való utasítások szerint a következőknek megfelelően be kell tartani:
- kikötési alap dokumentált adatai;
- szerkezeti elemek méretei és a szélek közötti távolságok;
- speciális kialakítás.
Az állványrögzítők és a falazat közötti rögzítőelemek teherbírását ellenőrzéssel kell igazolni.

Próbaterhelés
A próbaterheléshez kijelölt kikötési pontokat (szám és hely) az ellenőrzést végzőnek kell meghatározni. A terhelést a következő szempontok szerint kell végezni:
a) az alkalmazott próbaterhelésnek a szükséges kikötési erő 1,2-szeresének kell lennie, lásd 8, táblázat;
b) az ellenőrzött pontok számának legalább a következőknek kell lenniük
: - a kikötési pontok 20 %-a betonfalnál,
- a kikötési pontok 40%-a minden más építőanyagnál;
c) mindenfajta csapot ellenőrizni kell, az ellenőrzött kikötések minimális száma 5. Ha valamelyik rögzítőelem nem viseli el az alkalmazott próbaterhelést, az ellenőrzést végzőnek:
- meg kell határoznia az okot;
- javaslatot kell tennie megfelelő másik rögzítésmódra;
- az ellenőrzővizsgálatot ki kell terjesztenie.
A vizsgálati eredményeket fel kell jegyezni és az állvány használatának teljes idején meg kell őrizni. A gyártó képviselőjének részletes tájékoztatást kell nyújtania az állvány felállítására és a rögzítési technológiára vonatkozóan.

Átlós (diagonális) merevítők
A merevítőket a diagonál kiosztás szerint kell alkalmazni az egyes kialakítások tervei alapján, de be kell tartani azt az elvet, hogy merevítőt kell beépíteni minden 5. mezőbe 2,57 m mezőhossznál és minden 4. mezőbe 3,07 m mezőhossznál. Minden állványszinten legalább két merevítőt kell használni. A merevítőket toronyszerűen kell beépíteni (egy függőleges oszlopba).

Keskeny járólap szélesítő
Keskeny járólap szélesítőt minden szinten mind a belső, mind a külső oldalon be lehet építeni.

Széles járólap szélesítő
Széles járólap szélesítőt (ami két 0,32 m rendszer járólapból áll) csak az állvány belső oldalán és csak munka járószinten szabad használni.

Építőanyagok
A tervezett munkához szükséges építőanyagokat nem szabad a járófelületeken tárolni olyan mennyiségben, ami meghaladja a járólapra megengedett terhelés felső határát. Az anyagokat egyenletesen kell a teljes járólapfelületen elhelyezni. A járólapok nem terhelhetők embercsoporttal, ha annak terhelése a járólap megengedett terhelésénél nagyobb. Az emberek súlya 80 kg-al lett felvéve. A járólapok nem terhelhetők rezgésgerjesztő gépekkel, csak ha rezgéscsillapító megoldással rendelkeznek. A habarcstömlőket az állványszerkezeti elemekre kell felfüggeszteni.
j) kiegészítő világítás elemlámpával megengedett;
k) minden, az állványon dolgozó alkalmazottnak megfelelő overál-típusú védőruhát, csúszásgátló cipőt és védősisakot kell viselnie;
l) 10 m/s-nál nagyobb szélerősség esetén, azaz, amikor vastag faágak és vékonyabb törzsű fák lengenek a szélben, az állványon végzett minden munkavégzést le kell állítani és az alkalmazottaknak el kell hagyni az állványt.Copyright 2010 © Minden jog fenntartva.